ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΥΛΗ για FREEBUSINESS

Το Παρατηρητήριο  Επιχειρηματικότητας είναι Δράση για την Επιχειρηματική Ελευθερία. Είναι μια συλλογική πρωτοβουλία επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων, επιστημόνων, που στήριξαν τη Δράση και συμμετέχουν στην πολιτική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας  για να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ελκυστικής και ρεαλιστικής κυβερνητικής πρότασης για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

Το  Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας  προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση. Είναι μια ανοικτή πύλη για την επιχειρηματική κοινότητα. Ακούει  τον κάθε επιχειρηματία. Επιδιώκει να συλλέξει και να καταγράψει τα εμπόδια που ακυρώνουν τις πρωτοβουλίες των επιχειρηματιών. Θέλει  να τα αναδείξει. Για να προκαλέσει την προσοχή και το ενδιαφέρον.

Μελετάει,  ερευνά, παράγει  Φακέλους, Έρευνες, αρθρογραφία με  στόχο να συμβάλλει στην άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες. Για να στηρίξει την επιχειρηματική ελευθερία.

Με απλά  και γρήγορα  εργαλεία. Αξιοποιώντας το διαδίκτυο ζητάει συγκεκριμένα πράγματα: γεγονότα, περιγραφές, στοιχεία, τεκμήρια.

Επώνυμα ή ανώνυμα, διασφαλίζοντας  σε κάθε περίπτωση τη βούληση και τις προθέσεις του ενδιαφερόμενου. Τηρώντας κανόνες και διαδικασίες.

Ομάδες εργασίας από επιλεγμένους συμμετέχοντες με εμπειρία και γνώσεις,  αξιολογεί το υλικό που συγκεντρώνεται, το μελετάει, επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους  και μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους, το αξιοποιεί ως υλικό στους Φακέλους και τις Έρευνες που  εκπονεί το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας. Η ουσία έχει αξία και όχι οι εντυπώσεις.

Close Menu