Επενδύσεις

Έρευνα του ΣΕΒ «Ο σφυγμός του επιχειρείν 2018»: Η δουλειά των μεταρρυθμίσεων δεν τέλειωσε ακόμη.

Ολοκληρώθηκε η έρευνα «Ο σφυγμός του επχειρείν» που διεξάγει ο ΣΕΒ με τη συνδρομή της MRB, στην οποία αποτιμάται ο βαθμός ελκυστικότητας του επενδυτικού περιβάλλοντος

Συμμετοχή στην συζήτηση
Close Menu