ΕΙΝΚΑΜ: Αποτελέσματα Έρευνας σε επιχειρήσεις

Η μεγάλη έρευνα για την επιχειρηματικότητα  σε επιχειρήσεις  από το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικών & Αναπτυξιακών Μελετών. Την έρευνα διεξήγαγε η εταιρεία ερευνών MARCAE.

Από την έρευνα αναδεικνύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.  Επίσης  από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι στο θέμα της συνεργασίας και της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών διαμορφώνεται ένα θετικό ψυχολογικό υπόστρωμα συνεργασίας μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμο, απαιτείται όμως η διατύπωση πολιτικής και ευέλικτου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για να παραχθούν αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η  μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 29% στο 20% μέσα σε μια διετία θα επηρεάσει σημαντικά τα επενδυτικά τους σχέδια απαντά 87,1% των επιχειρηματικών, ενώ η μείωση του φόρου μερισμάτων στο 5% θα επηρεάσει το ύψος του μερίσματος που δίνετε στους μετόχους απαντά  το 64,5% (πολύ και αρκετά).

Τα θέματα ισονομίας και δίκαιης αντιμετώπισης  της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελούν πρόβλημα δυσφήμισης για τη χώραςως επενδυτικού προορισμού. Ειδικότερα σύμφωνα με την έρευνα το15,9% των επιχειρήσεων τον τελευταίο χρόνο έχει αντιμετωπίσει  «συμπεριφορές διαφθοράς» και το 17,5% την τελευταία πενταετία. Η λειτουργία της δικαιοσύνης αναδεικνύεται σημαντικό πρόβλημα για τις μεγάλες επιχειρήσεις αφού 1 στις  5 έχει πάνω από πέντε υποθέσεις που καθυστερούν στη δικαιοσύνη. Επίσης  εισφοροδιαφυγή και η φοροδιαφυγή  από ανταγωνιστικές ομοειδείς επιχειρήσεις αξιολογούνται ως σοβαρό πρόβλημα νόθευσης του ανταγωνισμού από το 73,2% των επιχειρήσεων.

Από τον κόσμο των επιχειρήσεων επισημαίνεται ότι το64,3% βρίσκει πολύ ή μάλλον δύσκολα ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες που χρειάζεται η επιχειρήσεις τους, ενώ το 63,9% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος είναι πολύ ή αρκετά σημαντικόστοιχείο του κόστους λειτουργίας της εταιρείας τους.

Σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας και των συνεργατικών σχημάτων και δομών ,  η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν είναι ικανοποιημένες από το μέγεθος τους και το 65% θα ήθελε να είναι μεγαλύτερες κατά 50% εως 100%.   Από την έρευνα προκύπτει  ότι η προοπτική της συνένωσης για τη δημιουργία ενός ομίλου επιχειρήσεων ή ενός συνεργατικού σχηματισμού αντιμετωπίζεται  με επιφύλαξη από την πλειοψηφίας τους. Σίγουρα όχι απαντά το 40,5%,αν και υπάρχει μια θετική αναμονή από ένα 38%που απαντά ναι και μάλλον ναι.

Αντιλαμβάνονται ως εμπόδια θεσμικά ζητήματα:  απουσία κινήτρων(80,1%),έλλειψη χρηματοδότησης  (79,1%)αλλά και υποκειμενικά θέματα συμπεριφοράς και επιχειρηματικής κουλτούρας: έλλειψη εμπιστοσύνης (84,7%), θέματα ηγεσίας (64,8%).

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν απαντούν ότι μπορούν και συνεργάζονται adhocμε τους  ανταγωνιστές, τους προμηθευτές τους και επιδιώκουν κοινές δράσεις και συνέργειες (40,6%). Ταυτόχρονα εκφράζουν εντυπωσιακά θετική άποψη για τους ανταγωνιστές τους (59,3% )

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Συνημμένα

  Εγγραφή  
Ενημέρωση για
Close Menu